top of page

Nadat je de sessie vergoeding overgeschreven hebt op BE54363217741697 met vermelding van je naam, vul je hieronder het boekingsformulier in waar je te kennen geeft dat je de algemene voorwaarden doorgenomen hebt.

Bij het betalen van de session fee gaat men automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

In welke fotoshoot heb je interesse?
Datum van vandaag
Door hieronder te ondertekenen, gaat de klant akkoord met de onderstaande voorwaarden:

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van AlisonBQphotography.

Deze overeenkomst is tussen de klant en AlisonBQphotography B.V

Bij het betalen van de session fee (voorschot) en/of eerste factuur bij afbetalingsplannen gaat men automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast. 


1. Auteursrechten

Elke fotoreportage van mij wordt beschouwd als artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en producten koopt de klant het recht om foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. AlisonBQphotography blijft steeds eigenaar over de genomen foto's tenzij anders overeengekomen. Er dient steeds rekening te houden met het morele recht van de fotograaf. Foto's gemaakt door mij kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op de website, facebook en/of andere media zoals prints/voorbeeldalbums/portfolios. Indien u dit niet wenst, gelieve mij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

 

2. Session Fee 

Deze session fee dekt bij standaardreportages een eerste kennismakingsgesprek, de fotoshoot op zich, selectie en bewerking van een ruim aantal foto's en een reveal- en ordersessie. Fotoproducten en digitale bestanden zijn niet inclusief in de session fee meegerekend en worden pas afgeleverd bij betaling van de totale eindsom.  Deze producten dienen nadien los aangekocht te worden tijdens de ordersessie. Extra bestelafspraken zullen een extra vergoeding van €150 rechtvaardigen per nieuwe bestelafspraak die is aangevraagd bij de klant(en). Bij grotere foto opdrachten (huwelijken, bedrijfsfotografie,...) zal een groter voorschot (session fee) gevraagd worden afhankelijk van de soort reportage. Wanneer de sessin fee betaald is kan dit op geen enkele manier terug gevorderd worden. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost.  Zonder betaling van de session fee is de fotoshoot niet definitief geboekt. Wanneer deze niet betaald is na de gevraagde termijn zullen de plekjes in de agenda terug vrijgesteld worden voor andere klanten.

 

3. Voorschot

De session fee dient betaald te worden om de datums te reserveren in mijn agenda. De session fee wordt betaald ter bevestiging van de boeking. Indien dit niet betaald wordt ben ik genoodzaakt om jullie plaatsje in mijn agenda vrij te stellen voor andere klanten die willen boeken op dat moment. Enkel en alleen door de betaling van het de session fee wordt de fotoreportage als definitief beschouwd. Dit bedrag dient tevens ook als annulatiekost en kan op geen enkele manier terug gevorderd worden.

4. Opnieuw plannen/ te laat komen

In het geval dat de klant vraagt om een sessie te verzetten dan moet dit tenminste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de geplande fotoshoot gemeld worden. Indien de klant dit later meldt dan 30 kalenderdagen wordt er een extra administratiekost aangerekend van €35. Het opnieuw plannen van de fotoshoot moet binnen het kalenderjaar vallen. Indien ik niet meer beschikbaar ben voor het inplannen van een nieuwe datum vervalt de fotoshoot en verliest de klant het voorschot. Voor elke klant die te laat arriveert op zijn/haar fotoshoot wordt de hoeveelheid te late tijd afgetrokken van de tijd die nodig is voor de toegewezen fotoshoot.


5. Prijzen & leveringen

De prijs die de klant krijgt bij het aanvragen van een offerte is 2 maanden geldig (tenzij anders vermeldt). Daarna gelden de nieuwe prijzen die van toepassing zijn. Verplaatsingskosten: 0,32eu/km (heen & terugreis) te rekenen vanuit 8020 Oostkamp (Hertsberge). Prijzen worden steeds vermeldt inclusief 21% btw of 6% btw, tenzij anders vermeldt. Fotoproducten en digitale bestanden zijn niet inclusief in de session fee meegerekend en worden pas afgeleverd bij betaling van de totale eindsom. 

6. Opmaak & bestelling Producten

Fotoproducten worden pas samengesteld en besteld bij het ontvangen van de totale eindsom. Wanneer er wordt gekozen voor een album wordt deze pas opgemaakt na het betalen van het volledige aankoopbedrag. Er wordt op voorhand duidelijk getoond hoe een album door mij wordt opgemaakt, wat de stijl hiervan is. Indien de klant speciale voorkeuren heeft dient hij/zij dit door te geven. Het album wordt opgemaakt in de stijl van de getoonde samples en wordt besteld bij volledige betaling. Albums worden nooit per post opgestuurd en dienen steeds afgehaald te worden in de studio.
 
7. Verantwoordelijkheid voor & tijdens fotoshoots

AlisonBQphotography is niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever, indirecte schade bij gevolg van gebruik of diensten, lichamelijke of materiële schade door vb. vallen, stoten of uitglijden, verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor de medewerking van extra personen om niet te storen in de directe omgeving van de baby/paard. 

8. Annulatie/ziekte & weersomstandigheden

Bij definitieve annulatie van een fotoshoot kan de session fee op geen enkele manier terug gevorderd worden. Deze dient tevens voor het reserveren van de datums in de agenda en dient tevens ook als annulatiekost. Dit geldt echter niet als de shoot niet kan doorgaan vanwege weersomstandigheden. In dit geval wordt een nieuwe afspraak vastgelegd binnen de 30 kalenderdagen. Wanneer door de klant geen nieuwe datum wordt bevestigd vervalt de fotoshoot. De session fee kan op geen enkele manier terug gevorderd worden. De fotoshoot kan steeds doorgaan wanneer het droog blijft. Bij regenweer is de apparatuur hiervoor niet geschikt. De fotograaf beslist of het weer al dan niet geschikt is om te fotograferen of niet.


9. Bewerking & levering van foto’s

AlisonBQphotography heeft een eigen stijl en past deze toe op alle foto’s die gemaakt en afgeleverd worden. AlisonBQphotography gaat er dan ook van uit dat de klant kiest voor deze stijl en staat niet in voor geschillen omtrent deze bewerkingen/stijl. Uit alle gemaakte foto’s wordt een selectie gemaakt. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen op geen enkele manier verkregen worden en blijven eigendom van de fotograaf. Het aantal afgeleverde foto’s verschilt per fotoshoot. Fotoproducten en digitale bestanden zijn niet inclusief in de session fee meegerekend en worden pas afgeleverd bij betaling van de totale eindsom. 

10. Vernietigen van niet gekozen foto's

De foto's die tijdens de bestelafspraak niet gekozen worden, worden na 7 werkdagen definitief verwijderd. Dit om opslaggeheugen vrij te houden voor digitale bestanden die wel door klanten werden aangekocht. De verwijderde foto's kunnen op geen enkele manier terug opgevraagd worden in de toekomst. Het is tijdens de reveal dat de klant zelf beslist welke foto's aangekocht worden dewelke wel zullen bewaard worden in hoge resolutie. 


11. Werking

AlisonBQphotography werkt op een persoonlijke manier waar de totaalbeleving per klant voorop staat. Er wordt steeds een eerste kennismakingsgesprek ingepland om elkaar beter te leren kennen (in real life of via telefoon). Hierin worden alle verwachtingen rondom de fotoshoot besproken. Door het boeken van een fotoshoot gaat de klant akkoord met de meegegeven prijzen. Na het gesprek wordt een datum ingepland waarop de fotoshoot plaatsvindt. Na een standaard fotoshoot kiest AlisonBQphotography zelf een ruime selectie beelden die verder tot in de puntjes afgewerkt zullen worden. Tijdens het laatste gesprek (reveal- en ordersessie) worden deze foto's op groot scherm via een slideshow getoond. De klant kiest op dat moment zijn/haar favoriete foto's uit. Fotoproducten en digitale bestanden zijn niet inclusief in de session fee meegerekend en worden pas afgeleverd bij betaling van de totale eindsom.

12. Betaling

Het ondertekenen van het orderformulier tijdens de reveal maakt de bestelling definitief en is bindend. De betaling van de gekozen fotoproducten tijdens de ordersessie kunnen op dat moment betaald worden. Betalingen kunnen doorgaan via bancontact, payconiq, overschrijving of contant. Indien de betaling niet binnen de 7 dagen wordt uitgevoerd wordt een eerste herinneringsfactuur verzonden waar er een nieuwe betalingstermijn van 7 dagen wordt aangeboden. Indien het bedrag niet binnen de 14 dagen na vervaldatum van de factuur betaald wordt zal er een toeslag aangerekend worden van10% op het gefactureerde bedrag. Indien de herinneringsfactuur met toeslag niet betaald wordt zullen er verdere juridische stappen genomen worden.

13. Uitstellen Reveal/aankoop foto's

Wanneer de klant de reveal van de fotosessie wenst uit te stellen of wenst te annuleren dan zal de galerij gearchiveerd worden. Het moment dat de klant de galerij wil heropenen om de reveal te laten plaats vinden zal er een extra kost van €350 aangerekend worden. Dit om de bewaarkosten van de volledige galerij te garanderen. 

14. Afleveren fotoproducten
Fotoproducten worden steeds besteld door mij en komen altijd toe in de studio ter controle. Ze worden na een
grondige kwaliteitscontrole door mij goedgekeurd en gaan dan pas de deur uit. Kleinere producten kunnen opgestuurd worden. Grotere producten dienen opgehaald te worden in de studio. Wanneer het fotoproduct de studio verlaat kan je er van uitgaan dat deze 100% in orde is. AlisonBQphotography is niet verantwoordelijk voor toegebrachte schade van de klant en/of na het verlaten van de studio. 


15. Opslag van foto’s

AlisonBQphotography is niet verantwoordelijk voor verlies van digitale bestanden. Zorg ervoor dat je na het downloaden van je fotoshoot de beelden zelf 1 of 2x goed backupt zodat je deze zeker niet verliest (dit kan in de cloud vb: dropbox). USB-sticks & externe harde schijven blijven niet eeuwig meegaan. AlisonBQphotography houdt alle gekozen foto's standaard 1 jaar bij in het archief. Niet gekozen foto's worden verwijderd (zie puntje 10). AlisonBQphotography rekent een extra kost aan van € 35 wanneer ze in het archief foto’s moet gaan opzoeken om deze opnieuw te versturen. Hou er echter rekening mee dat ik geen garantie kan geven wanneer je foto's kwijt bent. 


16. Bijsnijden van foto’s/filters gebruiken

AlisonBQphotography bewerkt en bekijkt iedere foto op zich om daarna de beste bewerking toe te dienen. Het is niet toegestaan om de foto’s nadien zelf te gaan bewerken/bijsnijden. Het is zonde als er nadien door de klant een (instagram)filter overheen gesmeten wordt. De foto verliest op die manier de eigenheid van AlisonBQphotography haar stijl en diensten. Indien dit wel gedaan wordt zal je aangesproken worden om de foto te verwijderen van sociale media en dergelijke. 


17. Gebruik voor sociale media en andere doeleinden

Foto's worden steeds met watermerk geleverd. De foto's met watermerk dienen gebruikt te worden op sociale media met vermelding van mijn naam en of website. Indien foto’s gebruikt worden voor andere (commerciële) doeleinden (vb. wedstrijden,marketingdoeleinden) moet je dit op voorhand navragen/laten weten aan AlisonBQphotography. AlisonBQphotography beslist daarna of dit wel of niet kan. Hiervoor kan een extra kost aangerekend worden. Er mogen geen andere bewerkingen of filters gebeuren op foto's.

 

18. Afbetalingsplannen

Bij sommige reportages kan er gekozen worden voor een afbetalingsplan. De afbetalingstermijn wordt onderling besproken met de klant. Hiervan wordt een contract opgemaakt waarop de termijn en de totaalsom terug te vinden is. Bij het betalen van de eerste factuur gaat men automatisch akkoord met het contract en de algemene voorwaarden. Indien de totaalsom niet volgens termijn voldaan wordt is de totaalsom meteen opeisbaar en zal er gekeken worden om verdere juridische stappen te nemen.

19. Cadeaubonnen
Er worden geen cadeaubonnen meer uitgeschreven voor het geven van een fotoshoot. Er zijn enkel nog cadeaubonnen beschikbaar voor het aankopen van producten.
 Voor cadeaubonnen die nog in omloop zijn: Een cadeaubon is steeds 1 jaar geldig vanaf de dag van aankoop. Indien de cadeaubon vervallen is en men wilt de cadeaubon toch nog gebruiken het jaar nadien dient er een extra toeslag betaald te worden van 350eu. Wees op tijd voor het vastleggen van je fotoshoot om een extra toeslag te vermijden! Cadeaubonnen kunnen niet doorgegeven worden en moeten steeds gebruikt worden door de personen die vermeldt staan op de cadeaubon. 

20. Corona/lockdown

Indien er op het moment van jullie fotoshoot een lockdown zou zijn dan bekijk ik in de eerste plaats om de fotoshoot uit te stellen en te verplaatsen naar een later moment. Newbornfotoshoots krijgen de eerste kans om een nieuw plaatsje in de agenda te bemachtigen. Verder worden voorschottten op geen enkele manier terug gevorderd.

Bij het verplaatsen van een huwelijksdatum dient de klant rekening te houden met de beschikbaarheid van de fotograaf. Huwelijksreportages worden doorgaans 1 jaar van te voren ingeboekt. Er zijn maar een aantal plaatsjes per jaar beschikbaar. Indien de klant beslist om hun huwelijk uit te stellen naar een datum waarop de fotograaf niet beschikbaar is verliezen zij het voorschot.

bottom of page