In welke fotoshoot heb je interesse?
Datum van vandaag
arrow&v
Door hieronder te ondertekenen, gaat de klant akkoord met de onderstaande voorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van AlisonBQphotography.

Deze overeenkomst is tussen de klant, wiens naam hierboven wordt vermeld, en AlisonBQphotography. 

Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast. 


1. Auteursrechten

Elke fotoreportage van mij wordt beschouwd als artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie koopt de klant het recht om foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. AlisonBQphotography blijft steeds eigenaar over de genomen foto's tenzij anders overeengekomen. Er dient steeds rekening te houden met het morele recht van de fotograaf. Foto's gemaakt door mij kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op de website, facebook en/of andere media zoals prints/voorbeeldalbums/portfolios. Indien u dit niet wenst, gelieve mij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

 

2. Session Fee

Na al die jaren fotografie heb ik enorm veel kennis en ervaring opgedaan. Bij elke fotoshoot neem ik ruim de tijd om alles persoonlijk tot een goed einde te brengen. Alsook gebruik ik steeds professioneel materiaal en bezit ik over technische kennis en creativiteit. Om deze kennis en kosten te coveren vraag ik standaard een session fee. Deze session fee dekt ook een eerste kennismakingsgesprek, de fotoshoot op zich, selectie en bewerking van een ruim aantal foto's en een reveal- en ordersessie. Fotoproducten en digitale bestanden zijn niet inclusief in de session fee meegerekend en worden pas afgeleverd bij betaling van de totale eindsom.  Deze producten dienen nadien los aangekocht te worden tijdens de ordersessie. Extra bestelafspraken zullen een extra vergoeding van €85 rechtvaardigen per nieuwe bestelafspraak die is aangevraagd bij de klant (en).

 

3. Voorschot

De session fee dient betaald te worden om de datums te reserveren in mijn agenda. De session fee wordt betaald ter bevestiging van de boeking. Indien dit niet betaald wordt ben ik genoodzaakt om jullie plaatsje in mijn agenda vrij te stellen voor andere klanten die willen boeken op dat moment. Enkel en alleen door de betaling van het de session fee en het invullen van bovenstaand boekingsformulier wordt de fotoreportage als definitief beschouwd. Dit bedrag dient tevens ook als annulatiekost en kan op geen enkele manier terug gevorderd worden.

4. Opnieuw plannen/ te laat komen

In het geval dat de klant vraagt om een sessie te verzetten dan moet dit tenminste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de geplande fotoshoot gemeld worden. Indien de klant dit later meldt dan 30 kalenderdagen wordt er een extra administratiekost aangerekend van €35. Het opnieuw plannen van de fotoshoot moet binnen het kalenderjaar vallen. Voor elke klant die te laat arriveert op zijn/haar fotoshoot wordt de hoeveelheid te late tijd afgetrokken van de tijd die nodig is voor de toegewezen fotoshoot.


5. Prijzen & leveringen

Prijzen zijn vooraf vastgelegde bedragen en kunnen op geen enkele manier aangepast worden tenzij anders afgesproken (promos/acties). De prijs die de klant krijgt bij het aanvragen van een offerte is 3 maanden geldig (tenzij anders vermeldt). Verplaatsingskosten: 0,32eu/km (heen & terugreis) te rekenen vanuit 9992 Maldegem. Prijzen worden steeds vermeldt inclusief 21% btw, tenzij anders vermeldt. Fotoproducten en digitale bestanden zijn niet inclusief in de session fee meegerekend en worden pas afgeleverd bij betaling van de totale eindsom. 

6. Opmaak & bestelling Albums

Wanneer er wordt gekozen voor een album wordt deze pas opgemaakt na het betalen van het volledige aankoopbedrag. Het eerste voorstel wordt getoond en kan in samenspraak enkele wijzigingen ondergaan. Deze eerste aanpassingsronde is kosteloos. Wanneer er na een tweede ontwerp nogmaals wijzigingen moeten doorgevoerd worden zal hier een meerkost voor aangerekend worden aan een uurtarief van €50/uur. Het album wordt pas besteld wanneer ik een 'goed voor druk' op papier doorgekregen heb en wanneer het volledige aankoopbedrag betaald werd. Zolang het volledige bedrag niet werd overgemaakt wordt het album niet besteld. 
 
7. Verantwoordelijkheid voor & tijdens fotoshoots

AlisonBQphotography is niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever, indirecte schade bij gevolg van gebruik of diensten, lichamelijke of materiële schade door vb. vallen, stoten of uitglijden, verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor de medewerking van extra personen om niet te storen in de directe omgeving van de baby/paard. 

8. Annulatie/ziekte & weersomstandigheden

Bij annulatie van een fotoshoot kan de session fee op geen enkele manier terug gevorderd worden. Deze dient tevens voor het reserveren van de datums in de agenda en dient tevens ook als annulatiekost. Dit geldt echter niet als de shoot niet kan doorgaan vanwege weersomstandigheden. In dit geval wordt een nieuwe afspraak vastgelegd. De fotoshoot kan steeds doorgaan wanneer het droog blijft. Bij regenweer is de apparatuur hiervoor niet geschikt. Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum zal er gekeken worden om de fotoshoot te verplaatsen. Wanneer er geen verplaatsing mogelijk is, krijgt de klant zijn session fee terugbetaald.


9. Bewerking & levering van foto’s

AlisonBQphotography heeft een eigen stijl en past deze toe op alle foto’s die gemaakt en afgeleverd worden. AlisonBQphotography gaat er dan ook van uit dat de klant kiest voor deze stijl en staat niet in voor geschillen omtrent deze bewerkingen/stijl. Uit alle gemaakte foto’s wordt een selectie gemaakt. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen op geen enkele manier verkregen worden en blijven eigendom van de fotograaf. Het aantal afgeleverde foto’s verschilt per fotoshoot. Fotoproducten en digitale bestanden zijn niet inclusief in de session fee meegerekend en worden pas afgeleverd bij betaling van de totale eindsom. 


10. Werking

AlisonBQphotography werkt op een persoonlijke manier waar de totaalbeleving per klant voorop staat. Er wordt steeds een eerste kennismakingsgesprek ingepland om elkaar beter te leren kennen (in real life of via telefoon). Hierin worden alle verwachtingen rondom de fotoshoot besproken. Door het boeken van een fotoshoot gaat de klant akkoord met de meegegeven prijzen. Na het gesprek wordt een datum ingepland waarop de fotoshoot plaatsvindt. Na de fotoshoot kiest AlisonBQphotography zelf een ruime selectie beelden die verder tot in de puntjes afgewerkt zullen worden. Tijdens het derde gesprek (reveal- en ordersessie) worden deze foto's op groot scherm via een slideshow getoond. De klant kiest op dat moment zijn/haar favoriete foto's uit. Fotoproducten en digitale bestanden zijn niet inclusief in de session fee meegerekend en worden pas afgeleverd bij betaling van de totale eindsom. 

11. Betaling

De betaling van de gekozen fotoproducten tijdens de ordersessie dienen op dat moment betaald te worden. Betalingen kunnen doorgaan via payconiq, overschrijving of contant. Fotoproducten en digitale bestanden worden pas afgeleverd bij betaling van de volledige totaalsom.


12. Opslag van foto’s

AlisonBQphotography is niet verantwoordelijk voor verlies van digitale bestanden. Zorg ervoor dat je na het downloaden van je fotoshoot de beelden zelf 1 of 2x goed backupt zodat je deze zeker niet verliest (dit kan in de cloud vb: dropbox). USB-sticks & externe harde schijven blijven niet eeuwig meegaan. AlisonBQphotography houdt alle gekozen foto's standaard 1 jaar bij in het archief. Niet gekozen foto's worden verwijderd. AlisonBQphotography rekent een extra kost aan van € 35 wanneer ze in het archief foto’s moet gaan opzoeken om deze opnieuw te versturen. Hou er echter rekening mee dat ik geen garantie kan geven wanneer je foto's kwijt bent. 


13. Bijsnijden van foto’s/filters gebruiken

AlisonBQphotography bewerkt en bekijkt iedere foto op zich om daarna de beste bewerking toe te dienen. Het is niet toegestaan om de foto’s nadien zelf te gaan bewerken/bijsnijden. Het is zonde als er nadien door de klant een (instagram)filter overheen gesmeten wordt. De foto verliest op die manier de eigenheid van AlisonBQphotography haar stijl en diensten. Indien dit wel gedaan wordt zal je aangesproken worden om de foto te verwijderen van sociale media en dergelijke. 


14. Gebruik voor sociale media en andere doeleinden

Ik lever steeds de foto's af met én zonder watermerk. De foto's met watermerk dienen gebruikt te worden op sociale media met vermelding van mijn naam en of website. Indien foto’s gebruikt worden voor andere (commerciële) doeleinden (vb. wedstrijden) moet je dit laten weten aan AlisonBQphotography. AlisonBQphotography beslist daarna of dit wel of niet kan. Hiervoor kan een extra kost aangerekend worden.

15. Cadeaubonnen
Cadeaubonnen kunnen steeds verkregen worden. Er is een mogelijkheid om een volledige session fee cadeau te doen of je kunt kiezen om een bepaald bedrag cadeau te doen. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op de session fee.
Een cadeaubon is steeds 1 jaar geldig vanaf de dag van aankoop. Indien de cadeaubon vervallen is en men wilt de cadeaubon toch nog gebruiken het jaar nadien dient er een extra toeslag betaald te worden van 200eu. Wees op tijd voor het vastleggen van je fotoshoot om een extra toeslag te vermijden!

16. Corona/lockdown

Indien er op het moment van jullie fotoshoot een lockdown zou zijn dan bekijk ik in de eerste plaats om de fotoshoot uit te stellen en te verplaatsen naar een later moment. In sommige gevallen zoals bij een newbornfotoshoot is dat niet zo evident. Toch kan ik tot een bepaalde leeftijd nog newbornfoto's maken. Er is natuurlijk een verschil tussen een pasgeboren baby en een baby van enkele weken oud, maar mooie foto's maken lukt sowieso nog op een later tijdstip. Jullie krijgen de eerste kans om een plaatsje in de agenda te bemachtigen. Verder worden voorschottten op geen enkele manier terug gevorderd aangezien dit een vorm van overmacht is. 

Nadat je de session fee van €250 overgeschreven hebt op BE47 3770 5849 5380 met vermelding van je naam, vul je hieronder het boekingsformulier in waar je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Enkel door bovenste zaken in orde te brengen wordt jouw boeking als definitief beschouwd!