Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van AlisonBQphotography. Bij het afnemen van diensten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast. AlisonBQphotography heeft een eigen stijl en past deze toe op alle foto’s die gemaakt en afgeleverd worden. AlisonBQphotography gaat er dan ook van uit dat de klant kiest voor deze stijl en staat niet in voor geschillen omtrent deze bewerkingen/stijl. Informeer je als klant vooraf goed over een bepaalde stijl, indien deze niet aansluit bij je persoonlijke wensen, dan kies je beter voor een andere fotograaf.


1. Auteursrechten

Elke fotoreportage van mij wordt beschouwd als artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie koopt de klant het recht om foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. AlisonBQphotography blijft steeds eigenaar over de genomen foto's tenzij anders overeengekomen. Er dient steeds rekening te houden met het morele recht van de fotograaf. Foto's gemaakt door mij kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op de website, facebook en/of andere media zoals prints/voorbeeldalbums/portfolios. Indien u dit niet wenst, gelieve de mij hiervan op de hoogte te brengen.

 

2. Session Fee

Na al die jaren fotografie heb ik enorm veel kennis en ervaring opgedaan. Bij elke fotoshoot neem ik ruim de tijd om alles persoonlijk tot een goed einde te brengen. Alsook gebruik ik steeds professioneel materiaal en bezit ik over technische kennis en creativiteit. Om deze kennis en kosten te coveren vraag ik standaard een session fee. Deze session fee dekt ook een eerste kennismakingsgesprek, de fotoshoot op zich, selectie en bewerking van een ruim aantal foto's en een reveal- en ordersessie. Fotoproducten en digitale bestanden zijn niet inclusief in de session fee meegerekend en worden pas afgeleverd bij betaling van de totale eindsom.  Deze producten dienen nadien los aangekocht te worden.  

 

3. Voorschot

De session fee dient betaald te worden tegen de datum waarop de fotoshoot plaatsvindt. De session fee wordt betaald ter bevestiging van de boeking. Indien dit niet op tijd betaald werd ben ik genoodzaakt om jullie plaatsje in mijn agenda vrij te stellen voor andere klanten die willen boeken. Enkel en alleen door de betaling van het de session fee wordt de fotoreportage als definitief beschouwd. Dit bedrag dient tevens ook als annulatiekost en kan op geen enkele manier terug gevorderd worden (uitzondering: ziekte op vertoning van ziektebriefje).


4. Prijzen & leveringen – Fotoreportages

Prijzen zijn vooraf vastgelegde bedragen en kunnen op geen enkele manier aangepast worden tenzij anders afgesproken (promos/acties). De prijs die de klant krijgt bij het aanvragen van een offerte is 3 maanden geldig (tenzij anders vermeldt). De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft ongewijzigd ongeacht eventuele prijsveranderingen. Verplaatsingskosten: 0,32eu/km (heen & terugreis) te rekenen vanuit 9990 Maldegem. Prijzen worden steeds vermeldt inclusief 21% btw, tenzij anders vermeldt.
Fotoproducten en digitale bestanden zijn niet inclusief in de session fee meegerekend en worden pas afgeleverd bij betaling van de totale eindsom. 


5. Prijzen & leveringen - Fotoprints/albums

Prijzen zijn vooraf vastgelegde bedragen en kunnen op geen enkele manier aangepast worden tenzij anders afgesproken (promo's/acties). Prijzen kunnen steeds verkregen worden op aanvraag. Prijzen voor fotoprints/wanddecoratie en dergelijke kunnen miniem variëren naargelang prijsveranderingen bij de leverancier. Fotoproducten, wanddecoratie, albums, fotoboxen,... worden pas besteld en afgeleverd bij het ontvangen van het gefactureerde totale eindbedrag. 

6. Opmaak & bestelling Albums

Wanneer er wordt gekozen voor een album wordt deze pas opgemaakt na het betalen van het volledige aankoopbedrag. Het eerste voorstel wordt persoonlijk getoond en kan in samenspraak enkele wijzigingen ondergaan. Deze eerste aanpassingsronde is kosteloos. Wanneer er na een tweede ontwerp nogmaals wijzigingen moeten doorgevoerd worden zal hier een meerkost voor aangerekend worden aan een uurtarief van €50/uur. Het album wordt pas besteld wanneer ik een 'goed voor druk' op papier doorgekregen heb en wanneer het volledige aankoopbedrag betaald werd. Zolang het volledige bedrag niet werd overgemaakt wordt het album niet besteld. 


7. Betaling

U ontvangt na uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 20 administratiekosten. De session-fee dient steeds betaald te zijn bij aanvang van de datum waarop de fotoshoot doorgaat. Wanneer dit niet het geval is heb ik het recht om de datum terug vrij te stellen voor eventueel andere klanten. Indien er cash betaald wordt krijgt u een bewijs van betaling in dubbelvoud. Fotoproducten en digitale bestanden zijn niet inclusief in de session fee meegerekend en worden pas afgeleverd bij betaling van de totale eindsom. 
 
8. Verantwoordelijkheid voor & tijdens fotoshoots

AlisonBQphotography is niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever, indirecte schade bij gevolg van gebruik of diensten, lichamelijke of materiële schade door vb. vallen, stoten of uitglijden, verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij. AlisonBQphotography gaat ervan uit dat er steeds op tijd kan begonnen worden met het fotograferen. Indien de shoot pas later kan starten door de wederpartij zal hier geen rekening mee gehouden worden tenzij anders afgesproken.
 

9. Annulatie/ziekte & weersomstandigheden

Bij annulatie van een fotoshoot kan de session fee op geen enkele manier terug gevorderd worden. Deze dient tevens voor het reserveren van de datums in de agenda. Bij iedere fotoreportage wordt er een session fee gevraagd. Deze dient tevens ook als annulatiekost en kan op geen enkele manier terug gevorderd worden. Dit geldt echter niet als de shoot niet kan doorgaan vanwege weersomstandigheden. In dit geval wordt een nieuwe afspraak vastgelegd. De fotoshoot kan steeds doorgaan wanneer het droog blijft. Bij regenweer is de apparatuur hiervoor niet geschikt. Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn session fee terugbetaald of wordt er een nieuwe datum vastgelegd.


10. Bewerking & levering van foto’s

AlisonBQphotography heeft een eigen stijl en past deze toe op alle foto’s die gemaakt en afgeleverd worden. AlisonBQphotography gaat er dan ook van uit dat de klant kiest voor deze stijl en staat niet in voor geschillen omtrent deze bewerkingen/stijl. Uit alle gemaakte foto’s worden de foto’s voor een eerste maal geselecteerd op technische aspecten (scherpte, lichtkwaliteit, compositie,…) Een tweede selectie volgt. Er wordt gekeken naar het totaalbeeld (gesloten ogen, storende elementen,…) De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen op geen enkele manier verkregen worden en blijven eigendom van de fotograaf. Het aantal afgeleverde foto’s verschilt per fotoshoot. Fotoproducten en digitale bestanden zijn niet inclusief in de session fee meegerekend en worden pas afgeleverd bij betaling van de totale eindsom. 


11. Werking

AlisonBQphotography werkt op een persoonlijke manier waar de totaalbeleving per klant voorop staat. Er wordt steeds een eerste kennismakingsgesprek ingepland om elkaar beter te leren kennen. Hierin worden alle verwachtingen rondom de fotoshoot besproken. De klant krijgt tijdens dit gesprek een infobrochure mee waar alle info en prijzen in terug te vinden zijn. Door het boeken van een fotoshoot gaat de klant akkoord met de meegegeven prijzen. Prijsoffertes zijn 3 maanden geldig tenzij anders overeengekomen. Na het gesprek wordt een datum ingepland waarop de fotoshoot plaatsvindt. Na de fotoshoot kiest AlisonBQphotography zelf een ruime selectie beelden die verder tot in de puntjes afgewerkt zullen worden. Tijdens het derde gesprek (reveal- en ordersessie) worden deze foto's op groot scherm via een slideshow getoond. De klant kiest op dat moment zijn/haar favoriete foto's uit. Daarna bekijken we samen hoe deze foto's aangekocht zullen worden. Er zijn digitale prijspakketten aanwezig, alsook collections en losse fotoproducten. Fotoproducten en digitale bestanden zijn niet inclusief in de session fee meegerekend en worden pas afgeleverd bij betaling van de totale eindsom. 


12. Opslag van foto’s

AlisonBQphotography is niet verantwoordelijk voor verlies van digitale bestanden. Zorg ervoor dat je na het downloaden van je fotoshoot de beelden zelf 1 of 2x ergens goed backupt zodat je deze zeker niet verliest (dit kan in de cloud vb: dropbox). USB-sticks & externe harde schijven blijven niet eeuwig meegaan. Zorg dus voor meerdere back-ups en laat je foto’s printen in een mooi album of op tijdloze wanddecoratie afdrukken zodat deze tastbaar blijven! AlisonBQphotography houdt alle fotoshoots standaard 3 jaar bij in het archief. Na deze periode kunnen foto’s niet opnieuw opgevraagd worden. AlisonBQphotography rekent een extra kost aan van € 35 wanneer ze in het archief foto’s moet gaan opzoeken om deze opnieuw te versturen. Hou er echter rekening mee dat ik geen garantie kan geven wanneer je foto's kwijt bent. 


13. Bijsnijden van foto’s/filters gebruiken

AlisonBQphotography bewerkt en bekijkt iedere foto op zich om daarna de beste bewerking toe te dienen. Het is niet toegestaan om de foto’s nadien zelf te gaan bewerken/bijsnijden. Het is zonde als er nadien door de klant een (instagram)filter overheen gesmeten wordt. De foto verliest op die manier de eigenheid van AlisonBQphotography haar stijl en diensten. Indien dit wel gedaan wordt zal je aangesproken worden om de foto te verwijderen van sociale media en dergelijke. 


14. Gebruik voor sociale media en andere doeleinden

Ik lever steeds de foto's af met én zonder watermerk. De foto's met watermerk dienen gebruikt te worden op sociale media met vermelding van mijn naam en of website. Indien foto’s gebruikt worden voor andere (commerciële) doeleinden (vb. wedstrijden) moet je dit laten weten aan AlisonBQphotography. AlisonBQphotography beslist daarna of dit wel of niet kan. Hiervoor kan een extra kost aangerekend worden.

15. Cadeaubonnen
Cadeaubonnen kunnen steeds verkregen worden. Er is een mogelijkheid om een volledige session fee cadeau te doen of je kunt kiezen om een bepaald bedrag cadeau te doen. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op de session fee.
Een cadeaubon is steeds 1 jaar geldig vanaf de dag van aankoop. Indien de cadeaubon vervallen is en men wilt de cadeaubon toch nog gebruiken het jaar nadien dient er een extra toeslag betaald te worden van 200eu. Wees op tijd voor het vastleggen van je fotoshoot om een extra toeslag te vermijden!

16. Corona/lockdown

Indien er op het moment van jullie fotoshoot een lockdown zou zijn dan bekijk ik in de eerste plaats om de fotoshoot uit te stellen en te verplaatsen naar een later moment. In sommige gevallen zoals bij een newbornfotoshoot is dat niet zo evident. Toch kan ik tot een bepaalde leeftijd nog newbornfoto's maken. Er is natuurlijk een verschil tussen een pasgeboren baby en een baby van enkele weken oud, maar mooie foto's maken lukt sowieso nog op een later tijdstip. Jullie krijgen de eerste kans om een plaatsje in de agenda te bemachtigen. Verder worden voorschottten op geen enkele manier terug gevorderd aangezien dit een vorm van overmacht is. 

Heb je specifieke vragen,?  Laat het mij weten.