Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van AlisonBQphotography. Bij het afnemen van diensten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast. AlisonBQphotography heeft een eigen stijl en past deze toe op alle foto’s die gemaakt en afgeleverd worden. AlisonBQphotography gaat er dan ook van uit dat de klant kiest voor deze stijl en staat niet in voor geschillen omtrent deze bewerkingen/stijl. Informeer je als klant vooraf goed over een bepaalde stijl, indien deze niet aansluit bij je persoonlijke wensen, dan kies je beter voor een andere fotograaf.


1. Auteursrechten

Elke fotoreportage van mij wordt beschouwd als artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie koopt de klant het recht om foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden.

Foto's gemaakt door mij kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op de website, facebook en/of andere media zoals prints/voorbeeldalbums/portfolios. Indien u dit niet wenst, gelieve de mij hiervan op de hoogte te brengen.
 
2. Prijzen & leveringen – Fotoreportages

Prijzen zijn vooraf vastgelegde bedragen en kunnen op geen enkele manier aangepast worden tenzij anders afgesproken (promos/acties). De prijs die de klant krijgt bij het aanvragen van een offerte is 3 maanden geldig (tenzij anders vermeldt). De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft ongewijzigd ongeacht eventuele prijsveranderingen. Verplaatsingskosten: eerste 30km gratis, daarna 0,32eu/km (heen & terugreis) te rekenen vanuit 9990 Maldegem. Prijzen worden steeds vermeldt inclusief 21% btw, tenzij anders vermeldt.
Foto's worden pas afgeleverd bij het ontvangen van het totale eindbedrag.


3. Prijzen & leveringen - Fotoprints/albums

Prijzen zijn vooraf vastgelegde bedragen en kunnen op geen enkele manier aangepast worden tenzij anders afgesproken (promo's/acties). Prijzen kunnen steeds verkregen worden op aanvraag. Prijzen voor fotoprints/wanddecoratie en dergelijke kunnen miniem variëren naargelang prijsveranderingen bij de leverancier. Prijzen voor albums starten vanaf 850eu incl. opmaak en incl. 6% btw. Bij het bestellen van een album wordt er steeds een voorschot gevraagd van 400eu en wordt er een goedkeuring voor druk gevraagd. Na een eerste voorstel van ontwerp kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen bestelling. Het album wordt pas besteld als het voorschot betaald werd. De levertijd kan per product verschillen.


4. Voorschot

Er dient steeds een voorschot betaald te worden voor alle fotoreportages. Enkel en alleen door de betaling van het voorschot wordt de fotoreportage als definitief beschouwd. Dit voorschot dient tevens ook als annulatiekost en kan op geen enkele manier terug gevorderd worden (uitzondering: ziekte op vertoning van ziektebriefje).


5. Betaling

U ontvangt na uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 20 administratiekosten. Foto’s worden pas afgeleverd bij volledige betaling van de fotoreportage en/of diensten.
 
6. Verantwoordelijkheid voor & tijdens fotoshoots

Breng AlisonBQphotography steeds tijdig op de hoogte omtrent uw persoonlijke wensen, zodat de fotoshoot goed voorbereid kan worden. AlisonBQphotography is niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever, indirecte schade bij gevolg van gebruik of diensten, lichamelijke of materiële schade door vb. vallen, stoten of uitglijden, verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij. AlisonBQphotography gaat ervan uit dat er steeds op tijd kan begonnen worden met het fotograferen. Indien de shoot pas later kan starten door de wederpartij zal hier geen rekening mee gehouden worden tenzij anders afgesproken.
 

7. Annulatie/ziekte & weersomstandigheden

Een fotoshoot bij AlisonBQphotography kan geannuleerd worden tot 1 week voorafgaande aan de geplande sessie. Bij iedere fotoreportage wordt er een voorschot gevraagd. Deze dient tevens ook als annulatiekost en kan op geen enkele manier terug gevorderd worden. Dit geldt echter niet als de shoot niet kan doorgaan vanwege weersomstandigheden. In dit geval wordt een nieuwe afspraak vastgelegd. De fotoshoot kan steeds doorgaan wanneer het droog blijft. Bij regenweer is de apparatuur hiervoor niet geschikt. Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald of wordt er een nieuwe datum vastgelegd.


8. Bewerking & levering van foto’s

AlisonBQphotography heeft een eigen stijl en past deze toe op alle foto’s die gemaakt en afgeleverd worden. AlisonBQphotography gaat er dan ook van uit dat de klant kiest voor deze stijl en staat niet in voor geschillen omtrent deze bewerkingen/stijl. Uit alle gemaakte foto’s worden de foto’s voor een eerste maal geselecteerd op technische aspecten (scherpte, lichtkwaliteit, compositie,…) Een tweede selectie volgt. Er wordt gekeken naar het totaalbeeld (gesloten ogen, storende elementen,…) De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen op geen enkele manier verkregen worden en blijven eigendom van de fotograaf. Het aantal afgeleverde foto’s verschilt per fotoshoot en wordt meegegeven bij de offerte. Extra digitale foto’s kunnen steeds bijgekocht worden.


9. Persoonlijke galerij

Er wordt steeds na elke fotoreportage een persoonlijke galerij afgeleverd. De foto's die zich in de galerij bevinden zijn onbewerkte foto's en mogen op geen enkele manier gebruikt worden voor publicatie. Onbewerkte beelden tonen nog niet het eindresultaat van mijn diensten en deze zijn dus enkel voor persoonlijk gebruik in de galerij. De klant kiest uit de persoonlijke galerij zijn/haar favoriete foto's. Deze favoriete foto's worden verder afgewerkt tot een mooi eindresultaat. De klant kan vrijblijvend extra digitale beelden aankopen. De persoonlijke galerij wordt steeds 2 maanden ter beschikking gesteld, na deze periode vervalt de link. Foto's worden afgeleverd in hoge resolutie zonder watermerk. Een tweede reeks wordt afgeleverd mét watermerk. Deze foto's dienen gebruikt te worden op sociale media. Voor huwelijken wordt een persoonlijke galerij afgeleverd met alle bewerkte beelden die door mij geselecteerd werden. Het aantal afgeleverde foto’s is afhankelijk van de gekozen formule. De levertijd is steeds afhankelijk van de soort reportage.


10. Opslag van foto’s

AlisonBQphotography is niet verantwoordelijk voor verlies van digitale bestanden. Zorg ervoor dat je na het downloaden van je fotoshoot de beelden zelf 1 of 2x ergens goed backupt zodat je deze zeker niet verliest (dit kan in de cloud vb: dropbox). USB-sticks & externe harde schijven blijven niet eeuwig meegaan. Zorg dus voor meerdere back-ups en laat je foto’s printen in een mooi album of op tijdloze wanddecoratie afdrukken zodat deze tastbaar blijven! AlisonBQphotography houdt alle fotoshoots standaard 3 jaar bij in het archief. Na deze periode kunnen foto’s niet opnieuw opgevraagd worden. AlisonBQphotography rekent een extra kost aan wanneer ze in het archief foto’s moet gaan opzoeken om deze opnieuw te versturen.


11. Bijsnijden van foto’s/filters gebruiken

AlisonBQphotography bewerkt en bekijkt iedere foto op zich om daarna de beste bewerking toe te dienen. Het is niet toegestaan om de foto’s nadien zelf te gaan bewerken/bijsnijden. Het is zonde als er nadien door de klant een (instagram)filter overheen gesmeten wordt. De foto verliest op die manier de eigenheid van AlisonBQphotography haar stijl en diensten. Indien dit wel gedaan wordt zal je aangesproken worden om de foto te verwijderen van sociale media en dergelijke. Indien er bepaalde zaken aangepast moeten worden, gelieve dit binnen de 5 dagen na afleveren van de foto’s te melden. AlisonBQphotography kan eventuele aanpassingen doen afhankelijk van het soort bewerkingen.


12. Gebruik voor sociale media en andere doeleinden

Ik lever steeds een reeks af met én zonder watermerk. De foto's met watermerk dienen gebruikt te worden op sociale media met vermelding van mijn naam en of website. Indien foto’s gebruikt worden voor andere (commerciële) doeleinden (vb. wedstrijden) moet je dit laten weten aan AlisonBQphotography. AlisonBQphotography beslist daarna of dit wel of niet kan. Hiervoor kan een extra kost aangerekend worden.


13. Workshops

Alle workshops worden steeds goed voorbereidt. Er geldt hierbij de regel dat alle verworven informatie die tijdens de workshop prijs gegeven wordt op geen enkele manier aan derden meegedeeld wordt. Er wordt steeds een voorschot gevraagd. Je deelname aan een workshops is pas definitief als dit bedrag betaald is geweest. Het restbedrag kan overgeschreven worden of betaald worden op de dag zelf van de workshop. Het voorschot dient tevens als annulatiekost en kan op geen enkele manier terug gevorderd worden (uitzondering: ziekte op vertoning van ziektebriefje).

14. Cadeaubonnen
Cadeaubonnen kunnen steeds verkregen worden. Er is een mogelijkheid om een volledige fotoshoot cadeau te doen of je kunt kiezen om een bepaald bedrag cadeau te doen. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op de gekozen formule. Een cadeaubon is steeds 1 jaar geldig vanaf de dag van aankoop. Indien de cadeaubon vervallen is en men wilt de cadeaubon toch nog gebruiken dient er een extra toeslag betaald te worden van 25eu/extra maand. Wees op tijd voor het vastleggen van je fotoshoot om een extra toeslag te vermijden!

Heb je specifieke vragen,?  Laat het mij weten.

AlisonBQphotography
Houtzagerij 16, 9990 Maldegem
+32 476 398 488 - info@alisonbq.be
BTW: BE 0567 625 192
ING: BE47 3770 5849 5380

LogoGoud-01.png

©2020 by Alison Becu. Don't steal or use without permission