top of page

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van AlisonBQphotography.

Deze overeenkomst is tussen de klant en AlisonBQphotography B.V

Bij het betalen van het voorschot en/of eerste factuur bij afbetalingsplannen gaat men automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast. 


1. Auteursrechten

Elke fotoreportage van mij wordt beschouwd als artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en producten koopt de klant het recht om foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. AlisonBQphotography blijft steeds eigenaar over de genomen foto's tenzij anders overeengekomen. Er dient steeds rekening te houden met het morele recht van de fotograaf. Foto's gemaakt door mij kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op de website, facebook en/of andere media zoals prints/voorbeeldalbums/portfolios. Indien u dit niet wenst, gelieve mij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

 

2. Voorschot

Bij het boeken van een fotoshoot wordt een voorschot gevraagd van €275 ongeacht welke collectie er uiteindelijk gekozen wordt. Dit zorgt ervoor dat jouw afspraak voor de fotoshoot vastgelegd kan worden in de agenda. Indien dit voorschot niet binnen de gewenste termijn betaald wordt zal de plaats in de agenda terug vrijgesteld worden voor andere klanten. Indien het voorschot niet betaald werd tot op de dag van de geplande fotoshoot zal de afspraak geannuleerd worden en zal er niet gefotografeerd worden. Dit bedrag dient tevens ook als annulatiekost en kan op geen enkele manier terug gevorderd worden.

3. Annulatie/ziekte & weersomstandigheden

31. Annulatie door de klant

Bij annulatie van een fotoshoot kan het voorschot op geen enkele manier terug gevorderd worden. Deze dient tevens voor het reserveren van de datum in de agenda en dient tevens ook als annulatiekost. Het voorschot kan op geen enkele manier terug gevorderd worden.

3.2 Annulatie door de fotograaf

Indien het voorschot niet op de rekening staat voor de dag van de geplande fotoshoot zal de afspraak geannuleerd worden en zal de samenwerking niet doorgaan. 

3.3 Weersomstandigheden/ziekte

In geval van slechte weersomstandigheden of ziekte wordt een nieuwe afspraak vastgelegd. De nieuwe afspraak MOET binnen de 30 kalenderdagen vallen. Wanneer de klant de nieuwe datum niet bevestigd vervalt de afspraak en wordt er geen nieuwe afspraak meer ingepland. Het voorschot kan op geen enkele manier terug gevorderd worden.
Bij regenweer
beslist de fotograaf zelf of er kan gefotografeerd worden of niet. Het is niet aan de klant om hierover te beslissen.

​​

4. Te laat komen

Voor elke klant die te laat arriveert op zijn/haar fotoshoot wordt de hoeveelheid te late tijd afgetrokken van de voorziene fotografietijd die nodig is voor de toegewezen fotoshoot. 
Indien de fotograaf te laat arriveert zal uiteraard geen tijd afgetrokken worden en zal de fotograaf deze de fotoshoot volbrengen.


5. Prijzen & leveringen

De prijs die de klant krijgt bij het aanvragen van een offerte is 2 maanden geldig (tenzij anders vermeldt). Daarna gelden de nieuwe prijzen die van toepassing zijn. De klant krijgt steeds voor het boeken transparante info rond de prijzen. Als blijkt dat de klant deze info zelf niet heeft doorgenomen voor boeking en er nadien geschil is rond prijzen is de fotograaf hiervoor niet verantwoordelijk. Verplaatsingskosten: 0,40eu/km (heen & terugreis) te rekenen vanuit 8020 Oostkamp (Hertsberge). Bij grote verplaatsingen wordt er één vast bedrag bepaalt. Prijzen worden steeds vermeldt inclusief 21% btw of 6% btw, tenzij anders vermeldt.

6. Werking


6.1 Werkwijze

Voor het boeken kan de klant de werkwijze terug vinden op de website, maar ook in de infobrochure wordt deze nog eens duidelijk beschreven. De fotograaf gaat ervan uit dat de klant deze werkwijze bekijkt, begrijpt en nakomt. Wanneer het voorschot betaald wordt zal er een kennismakingsgesprek ingepland worden. Dit gesprek gaat online door of via telefoon. In dit gesprek wordt de fotoshoot besproken. Daarna volgt de fotoshoot die doorgaat op de geplande afgesproken datum. Na de fotoshoot zal de fotograaf een ruime selectie maken van de genomen beelden. De klant ontvangt kort na de fotoshoot (binnen 2 weken) een persoonlijke digitale galerij waar zij zelf favoriete foto's kunnen aanduiden.

 

6.2 Betaling
Betaling van de gekozen foto's en producten dienen online in de online shop te gebeuren. Bij vragen kan er altijd contact opgenomen worden via info@alisonbq.be.
Er zal na betaling steeds een officiële factuur opgemaakt worden en bezorgd worden via mail.

6.3 Aflevering foto's en producten

Na het betalen van de foto's en de producten zullen digitale bestanden via de persoonlijke galerij afgeleverd worden. Fotoproducten zullen opgehaald of opgestuurd worden volgens keuze van de klant.

6.4 Toegang tot galerij
De galerij blijft maximum
14 dagen beschikbaar, daarna zal de galerij offline gehaald worden. Indien de fotograaf na 14 dagen nog geen keuze doorgekregen heeft zal de galerij gearchiveerd worden. Om de galerij opnieuw te activeren wordt een extra administratiekost aangerekend van €85.

6.5 Screenshots nemen
Het is niet toegestaan om screenshots te nemen van de voorbeeldfoto's die jullie te zien krijgen in jullie digitale galerij. Deze galerij dient louter voor het doorgeven van jullie favoriete foto's. Indien er toch screenshots zouden gemaakt worden en geplaatst worden op sociale media zal er een schadevergoeding gevraagd worden en zullen de foto's aangerekend worden en betaald moeten worden. Indien dit niet gebeurd zullen er juridische stappen genomen worden.

7. Vernietigen van (niet gekozen) foto's


7.1 Niet gekozen foto's - definitieve verwijdering van foto's

De foto's die niet gekozen worden, worden na 7 werkdagen definitief verwijderd. Dit om opslaggeheugen vrij te houden voor digitale bestanden die wel door klanten werden aangekocht. De verwijderde foto's kunnen op geen enkele manier terug opgevraagd worden in de toekomst.
 
7.2 Laattijdig kiezen - definitief verwijderen van foto's

Indien de galerij na 14 dagen opnieuw moet geopend worden om een keuze te maken zal er een administratiekost aangerekend worden van €85 (zie 6.4). Na het heropenen van de galerij zal de galerij 7 dagen beschikbaar zijn. Indien er na deze periode van 7 dagen nog steeds geen keuze werd gemaakt zal de galerij definitief offline gehaald worden en zullen alle beschikbare foto's definitief verwijderd worden.​ 

8. Leveren digitale bestanden & fotoproducten


8.1 Digitale bestanden
Digitale bestanden worden afgeleverd via een
persoonlijke digitale galerij. De aflevering van de bestanden wordt pas gedaan wanneer de betaling ontvangen werd op de rekening. Digitale bestanden worden steeds afgeleverd in hoge resolutie zonder watermerk. Ze worden steeds dubbel aangeleverd: foto's voor persoonlijk gebruik en foto's met een watermerk voor gebruik op sociale media. Indien een klant een USB-stick wenst, kan hij/zij deze aankopen voor €35 excl. verzendingskosten. 


8.2 Fysieke fotoproducten
Fotoproducten worden pas samengesteld en besteld bij het ontvangen van de totale eindsom. De opties rond de fotoproducten kunnen terug gevonden worden in de online shop. Bij het bestellen van fotoproducten sta ik steeds ter beschikking in het bijstaan van het maken van bepaalde keuzes. Gelieve mij hiervan op de hoogte te brengen via mail op info@alisonbq.be. Alle fotoproducten zijn bij mij beschikbaar. Ik kan alle opties tonen via videocall of de klant is ook welkom voor een persoonlijk consult bij mij in de studio (zie puntje 15). Wanneer er wordt gekozen voor een album wordt deze pas opgemaakt na het betalen van het volledige aankoopbedrag. Er wordt op voorhand duidelijk getoond hoe een album door mij wordt opgemaakt, wat de stijl hiervan is. Indien de klant speciale voorkeuren heeft dient hij/zij dit door te geven. Het album wordt opgemaakt in de stijl van de getoonde voorbeelden en wordt besteld bij volledige betaling. Albums en wanddecoratie worden liever niet per post opgestuurd en dienen het best afgehaald te worden in de studio. Kleinere fotoproducten kunnen wel opgestuurd worden met de post. 

8.3 Levering producten

Digitale bestanden worden afgeleverd binnen 2 weken na de bestelling. De leveringstermijn van fysieke fotoproducten is afhankelijk van het product maar ligt gemiddeld tussen 2-4 weken. Persoonlijke albums kunnen tot 6 weken levertijd in beslag nemen.

8.4 Beschadigde producten

Indien er beschadigingen zouden toegedaan zijn tijdens het transport van fysieke fotoproducten dient de klant dit binnen 2 dagen te melden. Op die manier kan er gekeken worden naar een gepaste oplossing. Dit moet gecommuniceerd worden met foto van het defect via info@alisonbq.be

 

9. Opslag van digitale foto’s

9.1 Verlies van digitale bestanden

AlisonBQphotography is niet verantwoordelijk voor verlies van digitale bestanden. Zorg ervoor dat je na het downloaden van je foto's de beelden zelf 1 of 2x goed backupt zodat je deze zeker niet verliest (dit kan in de cloud vb: dropbox). USB-sticks & externe harde schijven blijven niet eeuwig meegaan. AlisonBQphotography houdt alle gekozen foto's standaard 1 jaar bij in het archief. Niet gekozen foto's worden verwijderd (zie 7). AlisonBQphotography rekent een extra kost aan van €35 wanneer ze in het archief foto’s moet gaan opzoeken om deze opnieuw te versturen. 

9.2 Sluiten van digitale galerij

Na het ontvangen van jouw digitale bestanden wordt de galerij standaard offline gehaald na 3 maand. Dit wil zeggen dat de klant 3 maand de tijd heeft om digitale foto's te downloaden en zelf op te slaan.

10. Bewerking van digitale foto's

10.1 Eigen stijl

AlisonBQphotography heeft een eigen stijl en past deze toe op alle foto’s die gemaakt en afgeleverd worden. AlisonBQphotography gaat er dan ook van uit dat de klant kiest voor deze stijl en staat niet in voor geschillen omtrent deze bewerkingen/stijl.

10.2 Selectie

Uit alle gemaakte foto’s wordt een selectie gemaakt. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen op geen enkele manier verkregen worden en blijven eigendom van de fotograaf. Het aantal afgeleverde foto’s verschilt per fotoshoot. 

10.3 Geschillen
Indien er toch geschillen zouden zijn rond de professionele bewerking van de foto's
moeten deze uiterlijk binnen de 3 dagen na het ontvangen van de foto's gecommuniceerd worden via mail op info@alisonbq.be . De fotograaf gaat na in hoe ver er kan tegemoet gekomen worden rond het geschil. Zoals in puntje 10.1 gezegd is geweest heeft de fotograaf een eigen stijl en zal er zo weinig mogelijk afgeweken worden van deze stijl.

10.4 Bijsnijden van foto's/filters gebruiken

AlisonBQphotography bewerkt en bekijkt iedere foto op zich om daarna de beste bewerking toe te dienen. Het is niet toegestaan om de foto’s nadien zelf te gaan bewerken/bijsnijden. Het is zonde als er nadien door de klant een (instagram)filter overheen gesmeten wordt. De foto verliest op die manier de eigenheid van AlisonBQphotography haar stijl en diensten. Indien dit wel gedaan wordt zal je aangesproken worden om de foto te verwijderen van sociale media en dergelijke. 

11. Betaling

11.1 Voorschot 
Door het betalen van het voorschot
gaat de klant akkoord met de werkwijze en deze algemene voorwaarden. Door het betalen van het voorschot wordt de geplande afspraak bindend. Indien er geannuleerd wordt kan het voorschot op geen enkele manier teruggevorderd worden.

11.2 Restbedrag van de gekozen collectie
Het restbedrag van de gekozen collectie
dient op de rekening te staan ten laatste de dag voor de geplande fotoshoot. Indien dit niet het geval is zal de samenwerking stopgezet worden en gaat de fotoshoot niet door.

11.2 Niet ontvangen betalingen

Indien het blijkt dat een betaling niet ontvangen werd, (en toch digitale foto's of producten werden afgeleverd) zullen er na een eerste herinnering 10% administratiekosten aangerekend worden bovenop het factuurbedrag en zullen er daarna juridische stappen gezet worden. In alle gevallen zal dit strikt opgevolgd worden en zal het verschuldigde bedrag meteen opgeëist worden.
 

12. Afbetalingsplannen

Bij sommige reportages kan er gekozen worden voor een afbetalingsplan. De afbetalingstermijn wordt onderling besproken met de klant. Hiervan wordt een contract opgemaakt waarop de termijn en de totaalsom terug te vinden is. Bij het betalen van de eerste factuur gaat men automatisch akkoord met het contract en de algemene voorwaarden. Indien de totaalsom niet volgens termijn voldaan wordt is de totaalsom meteen opeisbaar en zullen er juridische stappen genomen worden. Digitale bestanden en fotoproducten worden in geval van een afbetalingsplan pas afgeleverd wanneer de totale eindsom betaald is.


13. Verantwoordelijkheid voor & tijdens fotoshoots

AlisonBQphotography is niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever, indirecte schade bij gevolg van gebruik of diensten, lichamelijke of materiële schade door vb. vallen, stoten of uitglijden, verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor de medewerking van extra personen en om niet te storen in de directe omgeving van de baby/paard. ​


14. Gebruik voor sociale media en andere doeleinden

Foto's worden steeds met watermerk geleverd. De foto's met watermerk dienen gebruikt te worden op sociale media met vermelding van mijn naam en of website. Indien foto’s gebruikt worden voor andere (commerciële) doeleinden (vb. wedstrijden,marketingdoeleinden) moet je dit op voorhand navragen/laten weten aan AlisonBQphotography. AlisonBQphotography beslist daarna of dit wel of niet kan. Hiervoor kan een extra kost aangerekend worden. Er mogen geen andere bewerkingen of filters gebeuren op foto's.


15. Persoonlijk consult


Indien de klant graag een persoonlijk consult in de fotostudio wilt kan dit aangevraagd worden. Er wordt een extra kost aangerekend van €150. Het persoonlijk consult duurt max. 1,5u. Hierin kunnen fotoproducten getoond en besproken worden en zal op dat moment de samenstelling van het product beslist worden. Betaling van het persoonlijk consult en het product zelf dient vooraf te gebeuren.​

bottom of page